Επί των οδών έρευνα

Αναζητούμε, καταγράφουμε και καταχωρούμε σε χάρτη... Ξεχασμένα ή και άγνωστα Ιστορικά-Αρχαιολογικά σημεία και περιοχές.
Χαμένα στην λήθη του χρόνου, άγνωστα στους καθημερινούς περαστικούς, όπου η ματιά, τα γνωρίζει αλλά δεν τα αναγνωρίζει.© Copyright Φρυκτωρίες (Fryktories.net)