Η ανθρώπινη διάσταση των δούλων – Γεώργιος Κουμάκης 
Η αριστοτελική εικόνα του κόσμου και της πόλης - Ιωάννης Καλογεράκος
Ακόνιτο, το δηλητήριο με το οποίο ο Αριστοτέλης εξεμέτρησε τον βίο. Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης

Καλοί κάγαθοί εναντίον δημοτικών. Η πάλη των τάξεων στον Α...

Continue reading ...