Η ανθρώπινη διάσταση των δούλων – Γεώργιος Κουμάκης 
Η αριστοτελική εικόνα του κόσμου και της πόλης - Ιωάννης Καλογεράκος
Ακόνιτο, το δηλητήριο με το οποίο ο Αριστοτέλης εξεμέτρησε τον βίο. Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης

Καλοί κάγαθοί εναντίον δημοτικών. Η πάλη των τάξεων στον Αριστοτέλη και τον Μάρξ - Πέτρος Δούκας

Η παιδεία κατά τον Αριστοτέλη και η σύγχρονη πραγματικότητα - Κωνσταντίνα Γογγάκη

Συγκριτική Γεωμυθολογική Προσέγγιση της Τέχνης της Αρχαίας Ελλάδος κ΄ της Αναγέννησης–Ηλ. Μαριολάκος
Το ταξίδι της Αργούς σύμφωνα με τα Ορφικά Αργοναυτικά – Παναγιώτα Πρέκα - Παπαδήμα

Ομήρου Ιλιάς: Κόκκινες ρανίδες και κόκκινο σύννεφο. Μία αστρονομική ερμηνεία – Π. Πρέκα-Παπαδήμα

Η παιδεία ως πολιτική πράξη: Από τον Αριστοτέλη στον Κορνήλιο Καστοριάδη – Αναστασία Οικονόμου
Μυθολογία: Η πρώιμη ιστορία – Μαρία Παπαθανασίου
Σχετικά με τη δοξογραφία στα "Μετά τα Φυσικά " του Αριστοτέλους – Χαράλαμπος Κράλλης

Μετεωρίτες και η θεωρία της Πανσπερμίας – Παναγιώτης Θεοδοσίου
Αειφανείς, αμφιφανείς, αφανείς και μη παραδεκτοί σήμερα αστερισμοί – Ευστράτιος Θεοδοσίου

Η ιστορικότητα των μορφών της ύλης – Ευτύχιος Μπιτσάκης
Παρατήρηση κομητών με σύνθετα οπτικά όργανα στην αρχαιότητα. Κοσμολογία κ΄ Φιλοσοφία –Ξενοφών Μουσάς

Σύγχρονα θέματα βιοηθικής κ΄ βιοτεχνολογίας υπό το πρίσμα του Αριστοτέλη. Αθλητισμός –Ιωάννα Μάστορα
Προσωκρατική κ΄ πλατωνική επίδραση στην ηθική κ΄ πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη – Ευ. Μαραγγιανού

Εικονογραφίες φιλοσόφων κατά την Ελληνιστική εποχή και την Ύστερη Αρχαιότητα – Εύη Σαραντέα
Κοσμολογία και Κοινωνία – Παναγιώτης Νιάρχος
Πέρα από την Ανθρωπική Αρχή : Άνθρωπος και Σύμπαν – Κωνσταντίνος Καλαχάνης
Η Φυσική και η Μεταφυσική των Ηλιοστασίων – Βύρων Ζάττας