ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ             «ἄπιτε»!

Γράφει ο Πέτρος Ιωαννίδης (αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”)  

Ἐκ Φιλοποιήσεως*ἄρχεσθαι

&

Ἐχθροποιήσεως* παύεσθαι


«Ὥσπερ οὖν ἐν κοινῷ θεάτρῳ τῶν Ἑλλήνων διδούς ἔλεγχον ἑκαστος ὑµῶν τῆς αὑτοῦ φύσεως, οὕτω δι...


Continue reading ...