Ερευνά και καταγράφει:
Φυλλίτσα Αθηναϊς Αναπνιώτου
Ιστορικός – Ερευνήτρια, Συγγραφέας, Εικαστικός

Ως γνωστόν, ο άνθρωπος ούτε νοείται, ούτε υπάρχει εκτός κοινωνίας. Επομένως, η συνύπαρξη των ανθρώπων εξυπονοεί και σχέσεις μεταξύ τους, πράγμα το οποίον ση...


Continue reading ...