Ερευνά και καταγράφει:
Φυλλίτσα Αθηναϊς Αναπνιώτου
Ιστορικός – Ερευνήτρια, Συγγραφέας, Εικαστικός

Αφιερωμένο σε όλους τους αγωνιστές της ζωής και ιδιαίτερα στους νέους, στους θηρευτές του Καλού και του Ωραίου!

 Το  Πλατωνικό Λεξικό  "LEXICON PLATONICUM, vol. III, Lipsiae ...


Continue reading ...