Ο Ωκεανός (αρχ. ελλ. Ὠκεανός) στην αρχαία Ελληνική Μυθολογία ήταν γιος του Ουρανού και της Γαίας.

Η Ορφική Μυθολογία

Ο Ωκεανός είναι η αρχαιότερη θαλάσσια θεότητα της Ελληνικής Μυθολογίας.
Εμφανίζεται για πρώτη φορά στα ορφικά ποιήματα μαζί με την Τηθύ.
Σύμφωνα με αυτή την...


Continue reading ...