Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου: Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση

Τον Ιούνιο του 2016

Τον Ιούνιο του 2016 αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η αποκατάσταση και συντήρηση του Μεγάρου Τσίλλερ-Λοβέρδου, ενός έργου εντυπωσιακού αλλά και επίπονου για τις υπηρεσί...


Continue reading ...