Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Μελέτη και πρώτη ανάρτηση ( https://theancientwebgreece.wordpress.com )

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πολύ συχνά, στην περιφερειακή αρχαιολογική έρευνα, το ενδιαφέρον συνοδεύει ή προκαλείται από συγκεκριμένα γεωπολιτικά γεγονότα. Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο και η αν...


Continue reading ...