ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (208-200 π.Χ.)


 Αλέξανδρου Καλέμη

Μία δεκαετία πριν την εκπνοή του 3ου αι. π.Χ. τα χτυπήματα εναντίον του μακεδονικού κράτους, είναι πολλά και από παντού προερχόμενα. Αιτωλοί, Λακεδαιμόνιοι και αρκετές ακόμη ελληνικές πόλεις,...


Continue reading ...