ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ «ἄπιτε»!

Ἐξ Ἀναξιµένους ἄρχεσθαι & Ξενοκρατίας* παύεσθαι Anaximenes.jpg

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ 585/4 - 528/5

«τήν ἶριν Ἀναξιμένης φησί γίνεσθαι, ἡνίκα ἄν ἐπιπέσωσιν αἱ τοῦ ἡλίου αὐγαί εἰς παχύν καί πυκνόν τόν ἀέρα. Ὅθεν τό μέν πρότερον αὐτοῦ τοῦ ἡλίου ...


Continue reading ...