Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ, 29-10-2017

«Παλαιές ανασκαφές, Νέες Προοπτικές. Το έργο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
και των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στη Βοιωτία πριν τον
Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο και η πρόσφατη επαναδραστηριοποίησή τους στην περιοχή...

Continue reading ...