Τα παραμύθια ως προϊόντα, και αυτά της μυθοπλαστικής φαντασίας των λαών, είναι λαϊκές φανταστικές διηγήσεις, κυρίως σε πεζό, αλλά, κάποτε, και σε έμμετρο λόγο, παρεμφερείς προς τους μύθους (εξ ου και ο όρος: παρά + μύθος).

   Με τη διαφορά ότι, ενώ ο μύθος, κατά βάση, έχει σκοπό ...


Continue reading ...