Στην νεώσχημη πηγή, στην βυθισμένη πολιτεία, στο «άγνωστο» λιμάνι απ’ όπου ξεκίνησε ο Αχιλλεύς για την Τροία...