Ο Φίλιππος στήριξε τις επιτυχίες του στα πεδία των μαχών στον περίφημο μακεδονικό στρατό, τον όποιο, με τις μεταβολές που επέφερε στη σύνθεση, στον οπλισμό και την τακτική του, κατέστησε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου επί 2 1/2 σχεδόν αιώνες !
Ο μακεδονικός στρατός του Φιλίππου ήταν τακτικός και όχι μισθοφορικός ή μεικτός, όπως των άλλων ελληνικών κρατών, και τον αποτελούσαν 3 όπλα. Το πεζικό, το ιππικό, και το πυροβολικό με τα τεθωρακισμένα, όπως θα λέγαμε σήμερα [ τα τελευταία δυο όπλα ήταν ουσιαστικά ένα].
Το πεζικό αποτελείτο από το βαρύ, το μεσαίο και το ελαφρύ ιππικό. Το βαρύ συγκροτούσαν οι πεζέταιροι, οι υπασπιστές και οι ψιλοί. Όλοι έφεραν αμυντικό και επιθετικό οπλισμό. Βασικό όπλο του όμως ήταν η σάρισα, ένα δόρυ μήκους 6 έως 7 μέτρων. Οι υπασπιστές ήταν η φρουρά του Φιλίππου.
Το ιππικό δεν κάλυπτε μόνο τα πλάγια της παράταξης των πολεμιστών του πεζικού, όπως γινόταν μέχρι τότε. Ανέπτυσσε ανεξάρτητη δράση, και επιχειρούσε επιθέσεις οι οποίες όμως εξαπολύονταν σε συνδυασμό με ενέργειες του πεζικού. Βασικός σχηματισμός του πεζικού ήταν η φάλαγγα, την οποία ο Φίλιππος διδάχτηκε από τον Επαμεινώνδα στη Θήβα, προσαρμοσμένη όμως στις εδαφικές συνθήκες της Μακεδονίας, ώστε να μην είναι δυσκίνητη. Η παράταξη των στρατιωτών της φάλαγγας ήταν εξαιρετικά πυκνή και με τις ασπίδες παρατεταμένες έμοιαζε με σιδερένιο κινούμενο τείχος πάνω από το οποίο πρόβαλλαν οι αιχμές του φοβερού όπλου της σάρισας.
Το πυροβολικό και τα τεθωρακισμένα αποτελούσαν οι πολιορκητικές μηχανές [ ο κριός, τα πετροβόλα μηχανήματα, οι χελώνες, οι καταπέλτες κλπ] και πράγματι είχαν ρόλο που ανταποκρίνεται προς τον ρόλο των ομώνυμων όπλων της εποχής μας.
Ο στρατός του Φιλίππου αριθμούσε 35.000 - 40.000 πεζούς και 3.500 περίπου ιππείς.