Η Κασταλία στην ελληνική μυθολογία φέρεται ως ποτάμια Νύμφη, κόρη του Αχελώου, ή του Κηφισού και της Φωκικής Λιλαίας. Άλλη παράδοση την αναφέρει ως Νύμφη του Παρνασσού, η οποία για να αποφύγει τη καταδίωξη του Απόλλωνα κρύφθηκε στην κόγχη της ομώνυμης πηγής.

Η Κασταλία ήταν μια ιερή πηγή στους Δελφούς  που το νερό της είχε ιδιαίτερη σημασία για τη λατρεία στο χώρο, όπως και για την καθημερινή λειτουργία του μαντείου. Στα νερά της πλενόταν η Πυθία και οι ιερείς και το προσωπικό του ναού και το νερό της χρησιμοποιούσαν στην καθαριότητα του ναού του Απόλλωνα. Ομοίως, στα νερά της λούζονταν για να εξαγνιστούν και οι θεοπρόποι,  αυτοί δηλαδή που έρχονταν για να ζητήσουν τον χρησμό από την Πυθία.

Η πηγή βρίσκεται στη χαράδρα που σχηματίζουν οι Φαιδριάδες πέτρες κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τον Φλεμπούκο, που τους αρχαίους χρόνους τον ονόμαζαν Υάμπεια. Μετά το νερό κατηφόριζε προς την πεδιάδα του Πλειστού μέσα στο ρέμα που σήμερα οι ντόπιοι το λένε Αρκουδόρεμα και στο οποίο, σύμφωνα με τη μυθολογία είχε τη φωλιά του ο φοβερός δράκος Πύθωνας. Από την πηγή το νερό διοχετευόταν με τη βοήθεια ενός αγωγού στην κρήνη που ονομαζόταν επίσης Κασταλία, η οποία βρίσκεται στο χώρο μεταξύ του τεμένους του Απόλλωνα και του γυμνασίου του ιερού.

 
μεγέθυνση φωτογραφίας μεγέθυνση φωτογραφίας μεγέθυνση φωτογραφίας μεγέθυνση φωτογραφίας μεγέθυνση φωτογραφίας

Η πρώτη διαμόρφωση της κρήνης ανάγεται στην πρώτη δεκαετία του 6ου π.Χ. αιώνα στην ίδια θέση που τη βλέπουμε και σήμερα στο πλάι του σημερινού δρόμου. Η κρήνη είναι ένα κτίσμα σε σχήμα ορθογώνιο με διαστάσεις περίπου 8 μέτρα επί 6 και μισό και αποτελείται από μια κτιστή λεκάνη και ένα σύστημα από κρουνούς και αγωγούς λαξεμένους κάτω από το έδαφος που έφερναν το νερό από την πηγή. Μια πλακόστρωτη αυλή με ωραίους λίθινους πάγκους βρίσκεται εμπρός της. Ο επισκέπτης έφτανε σε αυτήν αφού ανέβαινε μερικά σκαλοπάτια. Φυσικά η κρήνη επισκευάστηκε πολλές φορές και άλλαξε αρκετές φορές εμφάνιση. Η πιο γνωστή σε μας μορφή είναι αυτή που είδε και περιέγραψε ο περιηγητής Παυσανίας, αυτή που λέμε Κασταλία του βράχου και χρονολογείται από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Αυτή βρίσκεται σχεδόν 50 μέτρα πιο ψηλά από την πρώτη, των Αρχαϊκών χρόνων που ονομάζεται Κάτω Κασταλία. Για την καλύτερη λειτουργία της λειάνθηκε αρκετά ο βράχος και κατά πλάτος και καθ' ύψος. Στο σημείο αυτό τοποθετούσαν σε κόγχες οι επισκέπτες αναθήματα για τη Νύμφη Κασταλία.  Μια από τις κόγχες, η μεγαλύτερη, μετατράπηκε κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας σε ναΐσκο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Από κάτω ακριβώς από τις κόγχες δημιουργήθηκε με λάξευση του βράχου μία ορθογώνια σκεπαστή λεκάνη με διαστάσεις 10 μέτρα επί μισό όπου διοχετευόταν το νερό μέσω ενός κλειστού αγωγού. Στη πρόσοψη της κρήνης  λειτουργούσαν επτά χάλκινοι κρουνοί που χωρίζονταν μεταξύ τους από σκαλισμένους στο βράχο πεσσούς. Κάτω από τη κρήνη κατέβαιναν οι επισκέπτες με τη βοήθεια κλίμακας με οκτώ σκαλοπάτια σε μια λιθόστρωτη αυλή με μεγάλους λίθινους πάγκους για να ξεκουράζονται.

Η μεν Κασταλία του Βράχου ανασκάφηκε το 1878 από τους αρχαιολόγους Δραγάτση και Καστόρχη, ενώ η Κάτω Κασταλία, δηλαδή η αρχαϊκή κρήνη, ανασκάφηκε το 1960 από τον Ορλάνδο. Φυσικά και οι δυο κρήνες έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια και έχουν σε μεγάλο βαθμό αναστηλωθεί.Πηγές
http://www.greekhotel.com
http://el.wikipedia.org