Αμαδρυάδες ή Δρυάδες - Νύμφες των Δέντρων
Amadryads, Dryads - Nymphs of the trees

 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία οι Δρυάδες (ενικός: η Δρυάς) ήταν Νύμφες των δασών. Το όνομά τους προέρχεται από τη Δρυς.
Αν και από τον Όμηρο είναι γνωστές πολλές ονομαστές νύμφες εντούτοις δεν αναφέρονται αυτές. Οι Δρυάδες μαζί με τις Ορειάδες ή Ορεστιάδες συνόδευαν τους Ολύμπιους θεούς στα όρη και τις χαράδρες και ιδιαίτερα συνέρχονταν ερωτικά μέσα σε ωραία σπήλαια με τους Σειληνούς και τον Ερμή, παίζοντας και αστειευόμενες με τον Απόλλωνα, τον Πάνα, τον Πρίαπο κ.ά. Συχνά τις Δρυάδες φαίνεται να τις καταδίωκαν οι Σάτυροι.
Μεταξύ των Δρυάδων γνωστότερες ήταν η Ερατώ, η οποία με τον Αρκάδα απόκτησε τον Αζάνα, τον Αφείδαντα και τον Έλατον, η Φιγαλία και η Τιθορέα εξ ων και οι σχετικές πόλεις της Αρκαδίας και της Φωκίδας αντίστοιχα, καθώς και η Ευριδίκη η σύντροφος του Ορφέα. Οι Δρυάδες καλούνταν επίσης και "Αμαδρυάδες", ή "Αδρυάδες", ή "Δρυμίδες" και συχνά συγχέονταν με τις Ναϊάδες και άλλες Νύμφες, ενώ στη πραγματικότητα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η ανθρωπόμορφη ιδέα του θροΐσματος των φύλλων των δένδρων και των ήχων των υδάτων ιδιαίτερα σε βουνά, ρέματα, σπήλαια, πηγές και χαράδρες που διακόπτουν την ηρεμία και την ησυχία της φύσης.

A dryad (Δρυάδες, sing.: Δρυάς) is a tree nymph, that is a female spirit of a tree, in Greek mythology. In Greek drys signifies "oak". Thus dryads are specifically the nymphs of oak trees, though the term has come to be used for all tree nymphs in general. "Such deities are very much overshadowed by the divine figures defined through poetry and cult," Walter Burkert remarked of Greek nature deities.They were normally considered to be very shy creatures, except around the goddess Artemis, who was known to be a friend to most nymphs.
Dryads, like all nymphs, were supernaturally long-lived and tied to their homes, but some were a step beyond most nymphs. These were the hamadryads who were an integral part of their trees, such that if the tree died, the hamadryad associated with it died as well. For these reasons, dryads and the Greek gods punished any mortals who harmed trees without first propitiating the tree-nymphs.

Πηγή 

https://www.facebook.com/AncientGreekCivilizationArchaiaEllas