Φιλοσοφικές Αναζητήσεις

Καταγράφουμε ομιλίες και διαλέξεις καθηγητών, ιστορικών αναλυτών και ερευνητών, που αφορούν θέματα Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Επιστημών.

Πάντα στα πλαίσια της ιδεολογίας του καναλιού.

Επιλέξτε παρακάτω.. και χαθείτε μέσα στους ωκεανούς της Ελληνικής φιλοσοφίας, των τεχνών και της επιστήμης

© Copyright Φρυκτωρίες (Fryktories.net)