Βιβλίου Ανάλυσης

Μέσα από αρχαία κείμενα και καταγραφές, ερευνητές και ιστορικοί συγγράφουν βιβλία ή παρουσιάζουν μελέτες οι οποίες έχουν εκδοθεί.

Οι παρουσιάσεις που έχουν την μορφή διάλεξης, γίνονται με αποσπάσματα από τα βιβλία και μόνο από τους συγγραφείς τους.

Επιλέξτε... και ταξιδέψτε στην γνώση...

 

© Copyright Φρυκτωρίες (Fryktories.net)